MAPPEINNSYN

Ola Lars Andresen (olala@online.no)
Tue, 2 Mar 1999 15:52:01 +0100

Kjære venner

Dette er en stafett. Alle som ønsker å komme med på liste som advokat John
Arild Aasen skal levere til POT og Justisdepartementet når den såkalte
innsynsloven trer i kraft, med krav om å få "se mappa si", kan sende en kort
fax til tel 2241 2132 m/ personalia og helst to linjer om hvorfor man krever
innsyn.
Kanskje dette ikke har interesse for deg. Men du kjenner kanskje noen du
tror det vil interessere. Da kan du sende stafett-pinnen videre.
Å formidle krav om innsyn på denne måten medfører ingen utgifter i denne
omgangen. Den vedtatte loven burde heller vært kalt unntaksloven, og det er
i første omgang kanskje mest realistisk å se om den kan bli prøvd i retten,
ettersom den kan være i strid med bl.a den europeiske
menneskerettighetserklæringen, som nylig ble norsk lov, og som evt. står
over andre enkeltlover.
Med andre ord: Dette er sannsynligvis bare begynnelsen på noe som kan ta
jævlig lang tid.

Interesserte kan også kontakte Ola Lars Andresen, e-post olala@online.no.

ola