T. Valen och USA-imperialismen

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Mon, 1 Mar 1999 18:13:14 +0100

Stigmatisering?

Hur kommer det sig att du går ut så hårt emot Baran/Sweezy och Samir Amin?
Boken Monopolkapitalet skrevs av Baran och Sweezy under tidigt 1960-tal, när
USA och USA-imperialismen var i inne i slutet på sin guldålder. Från 1965-66
kom sedan vinsterna i USA att falla. Det Baran och Sweezy beskriver är just att
konkurrensen mot den amerikanska industtrin under dessa guldår, var relativt låg,
i förhållande till vad den blev efter 1966, då den internationella konkurrensen
(mellan USA, Japan och Tyskland) snabbt skärptes. Detta ledde under åren
1968-72 till USA-kapitalets största kris efter 2:a väldskriget. En omfattande
valutakris för USA, dollarn devalverades två gånger, och ledde slutligen: den bidrag
till att USA drog sig ur Vietnam. Allt detta finns utförligt beskrivet av Sweezy i
tidskriften Montly Review under dessa år.
Åren 1974-76 fortsatte Sweezy sina analyser av revisionism och reformism, och
har enligt min mening, fört debatten om Keynes vidare, och mer utförligt än någon annan. Sweezy menar att Keynes politik inte leder till grundläggande förändringar
av samhället, och att Keynes bara har utnyttjatts för att smörja kapitalackumulationen,
p-v-p´.
Vi är naturligtvis inte ofelbara, vi lär oss av egna och andras misstag, och det
gäller naturligtvis Sweezy också. Varför kan inte du också: undersöka först, innan
du skriver att Sweezy är en "samma reformist som som Eduard Bernstein".

För övrigt, så tror jag vi har många intressen gemensamt, men att vi kanske har
olika sätt att förklara det vi menar.

Ditt citat från Marx´
Kapital om Alienationen i eggluren sid 19,
borde ha börjat cirka en halvsida tidigare:
"Låt oss slutligen för omväxlingens skull...
(Tyvärr så har jag ingen norsk översättning)

På buss-strejkens femte dag
1:a mars 1999
Paul Brosché
paulkil@swipnet.se
Kopia till e-mail-forumet:KK-forum.