Re: KK elektronisk og CD - fellesabb?

Anders Ekeland (anders.ekeland@step.no)
Sun, 28 Feb 1999 16:05:39 +0100

Slutter meg til Gunnar her, men ville ikke en WEB basert søkemulighet være
den beste for de av oss som primært bruker papirutgaven, men som gjerne
skulle slippe å spare utklipp, ha KK i bunker rundt i huset? Kostpris per
abo = veldig lavt, kostnaden ved en kraftig økning av e-abonnentene = små
(i motsetning til CD-rom med ganske faste kostnader per plate + distribusjon)

Et forholdsvis enkelt passordsystem burde holde, det er stort sett
KK-venner, bibliotekarer og annet folk som er interessert. Sjansen for
kommersielt misbruk er liten. Pris = 300 i året

Men gjerne en CD-rom løsning også, den har sine fordeler, men også mange
ulemper (brenning, distribusjon, fakturering). Går det an å være så feidig
å spørre hva KK beregner produksjonsprisen for 10, 50, 500 CD'er er?

Mine beregninger:
En moderne CD-rom brenner koster noen tusen, en CD 15 kr. La oss anta at
man klarer 3 CD'er i timen. Man er ikke nødt til å sende ut CD'ene samme
dag. Dermed kan man ha CD'brenneren gående dag og natt i en måned og fint
klare å betjene 3-500 abonnenter. Å skifte en plate er et avbrudd, men
veldig lite. Man trenger å reise seg fra kontorstolen av og til. En brenner
for flere skiver er heller ikke så jævlig dyr, men man kan starte i det små.

Med 20 - 30 CD'er om dagen kan man tilby KK-CD til hundrelapper og fortsatt
tjene gode penger. Mye bedre med 500 CD'er a 400 kr enn 50 CD'er a 1000 kr

For de første tilbudene om KK på CD var noe a ala 2000 kr. per år hvis jeg
ikke husker feil. En pris på helt feil planet.

Hvis kostprisen for to CD'er i året = 150 spenn ville jeg si at 500 på
årsbasis for CD-abo er maks. Lær av den almenne erfaringen i databransjen:
ikke driv med høye priser og kopibeskyttelse, spre budskapet mest mulig -
det tjener du mest penger på! Folk i Norge er så data-happy at KK-CD til
175 kr. i halvåret fører til at en masse mennesker kjøper den som
"egentlig" ikke trenger den! Vi er et leksikon kjøpende land!

Vh
Anders E

Gunnar Rutle :
>Takker for svar på min forespørsel om KK på CD og søking på elektronisk CD.
>
>Har da en oppfordring til KK:
>
>Det virker som det er teknisk mulig å søke på flere eks av elektronisk KK.
>Men det vil etterhvert bli mye å lagre på hard-disken. Da ville det vært
>fint å bruke CD-rom når den kommer, og tømme hard-disken for gamle enkeltnr.
>
>Kan dere i KK tenke dere å gi et gunstig tilbud for oss som kunne tenke oss
>å abonnere på hele pakka, både papir, elektronisk og CD. Jeg syns i en slik
>sammenheng at dere burde kunne tilby CDen i tillegg for en hundrelapp eller
>så!
>
>Er klar for å slå til raskt hvis dere gir positiv respons på denne
>henvendelsen.
>
>vennlig hilsen
>
>Gunnar Rutle
>Ystenesgt 11
>6003 Ålesund
>
>tlf 70 12 64 80 (hjem)
> 915 71 937 (mob)
> 70 13 78 66 (jobb)
>grutle@mr.telia.no
><http://home.telia.no/grutle>
>
>