forts flere spiker i kisten

Geir Hem (geirhem@online.no)
Fri, 26 Feb 1999 19:09:34 +0100

Hei,
Viktig tema i diskusjonen om demokrati.
Ottar Solberg skrev:
>Derfor må det være heilt innlysande at "ulike tilhøve krev ulike
løysingar".
>Det er ikkje noko mystisk og gale med det. Det viktige er at det går den
rette
>leia mot vårt idealbilete av demokratiet.

Poenget at demokrati kan vurderes relativt, betyr likevel ikke at en
slipper unna problemet med at de som har makta alltid kan begrunne sitt
diktatur med at"det går den rette leia". Poenget med erfaringer som Karsten
og andre tar opp. Skal vi akseptere det? Alternativet er å finne - til en
hver tid - mest mulig enhet mellom aktiv utførelse av demokrati og vandring
mot sosialisme. Jeg tror ikke på at demokratiavvik skal og kan begrunnes
med at det går.. Da går det ikke..! jmf. erfaringer.

Geir Hem (også post-ml)

Geir Hem
http://home.sol.no/~geirhem/
22614501