KK elektronisk og CD - fellesabb?

Gunnar Rutle (grutle@mr.telia.no)
Fri, 26 Feb 1999 18:58:55 +0100

Takker for svar på min forespørsel om KK på CD og søking på elektronisk CD.

Har da en oppfordring til KK:

Det virker som det er teknisk mulig å søke på flere eks av elektronisk KK.
Men det vil etterhvert bli mye å lagre på hard-disken. Da ville det vært
fint å bruke CD-rom når den kommer, og tømme hard-disken for gamle enkeltnr.

Kan dere i KK tenke dere å gi et gunstig tilbud for oss som kunne tenke oss
å abonnere på hele pakka, både papir, elektronisk og CD. Jeg syns i en slik
sammenheng at dere burde kunne tilby CDen i tillegg for en hundrelapp eller
så!

Er klar for å slå til raskt hvis dere gir positiv respons på denne
henvendelsen.

vennlig hilsen

Gunnar Rutle
Ystenesgt 11
6003 Ålesund

tlf 70 12 64 80 (hjem)
915 71 937 (mob)
70 13 78 66 (jobb)
grutle@mr.telia.no
<http://home.telia.no/grutle>