brev_från_Marx_till_Engels_14/1-1858_och_Lenin_1914.

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Fri, 26 Feb 1999 15:09:53 +0100

Kunskapsteorin igen...

Här är lite bakgrundsmaterial till mina två inlägg till Mattias Bismo:

Marx till Engels:London 14 januari 1858:

"För övrigt är det åtskilligt som artar sig bra. Sålunda har jag till
exempel lyckats kasta undan hela den profituppfattning som hittils
godtagits. Vid valet av rätt metod för behandling av den frågan har jag haft
stor nytta av att jag på nytt kunnat bläddra igenom Hegels Logik - av en
ren tillfällighet föll det sig så att Freiligrath hittade några gamla
Hegel-volymer, som ursprungligen tillhört Bakunin, och dem skickade han mig som gåva. Man borde på ett för vanliga människor begripligt sätt
klargöra det RATIONELLA i den metod Hegel upptäckt men även insvept i en
rad mystiska fraser... Om jag någonsin på nytt får tid över till detta slags
arbete, skulle jag bra gärna vilja ägna två eller tre tryckark åt den uppgiften."

Förkastad prifituppfattning, syftar enligt min mening på Marx "upptäckt"
av mervärdet.

Lenin 1914, CW38 sid 180, skriver så här om Hegels logik, och
syftar enligt min mening i första hand på den kunskapsteoretiska aspekten,
hos Hegel och Marx.

"Aphorism: It is impossible completely to understand Marx´s
CAPITAL, and especially its first chapter, without having studied
and understood the WHOLE of Hegels LOGIC. Concequently,
half a century later none of the Marxists understood Marx!!"

Palle, i Kil 26/2-99