Bismo=2C_vi_behöver_fler_redskap

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Fri, 26 Feb 1999 12:53:44 +0100

Om vetenskapliga redskap.

Jag försökte bara säga att Marxismen, har utvecklats genom att Marx, Lenin
med flera har skapat nya begrepp och teorier.
Marx presenterade mervärdet först i sina anteckningsböcker ifrån 1857-58.
Lenin införde en ny definition och teori om imperialismen 1916.
Mao godkände begreppet kapitalistfarare, för att bekämpa byråkratin.
Tidningen Klassekampen har accepterat begreppet: globalisering.
Dessa begrepp och teorier är en del av våra vetenskapliga redskap som vi har
IDAG. Tror du verkligen att vi inte kommer att producera fram nya
begrepp och teorier?

Med vänlig hälsning,
Paul Brosché
paulkil@swipnet.se
Kil, 2:a dagen på buss-strejken.