Hvorfor_K.Kampen_IKKE_sikkert_går_inn

Paul Bernhard Hegge (p.b.hegge@hfstud.uio.no)
Wed, 24 Feb 1999 18:49:50 +0100

KK-forum,

jeg føler grunn til å gi en liten analyse av det som nå foregår med
Klassekampen. Jeg fikk lørdagsutgaven i julegave, så sist lørdag fikk jeg
jubileumsutgaven. Særlig likte jeg dobbeltsiden med utvalgte førstesider av
Klassekampen gjennom dens 30-årige historie. De fortalte mye.

Klassekampen har en egen aura over seg som jeg også sterkt føler. Og jeg
leste med glede kommentaren på siste side, om ungjenta på 70-tallet som
meldte seg inn i AKP (ml) og begynte å selge Klassekampen. Den minte om Dag
Solstads romaner, og bar preg av den stemingen som dengang virket, av
politisk spenning, opprør og fremskrittstro. Noe vakkert, uskyldig og
veldig norskt noe. Norskt. Norskt.
(osv.osv)

Kommentarer fra meg:

Klassekampen, dvs. Arbeideravisa - Klassekampen, eller Vår avis,
A-avisa, Kampen eller osv.....Det er noe som heter økonomi, og det er det
mange som glemmer. Folk i Norge skal nå pådyttes en del mer ut- og avgifter
enn før , noen flere blir noe fattigere enn før. Det er greit.
Men er det noe galt at noen prøver å kjempe mot denne kap. "omveltninga"?
Og trengs det ikke en dagsavis for å kunne følge opp kamper, store og små,
av dette slaget?
Ta et eksempel:

I KK for idag (24.02), side 5, står det at Ap forsvarer høyere husleie.
Selvsagt forsvarer Ap Frp og H sin økon. politikk. De sitter i samme
skapet, men med forskjellige slips. Husleieøkninga er siste spikeren i den
offentlige subsidieringslovgivningen m h t boliger/husleier, 15 års kamp
mot sosial boligpolitikk er over fra skap-boerne. Tror pampene. Kanskje får
de rett...kanskje ikke...kanskje noen begynner å kjempe, kanskje det sprer
seg til andre sider ved boligpolitikk, kanskje noen pamper blir avslørt
veldig grundig - og en masse folk blir bevisstgjort,at markedskrefetne
vinner evt. idag betyr ikke imorgen - så da kan det jo være at det regner
litt på klokkeren (KK)...enig i dialektikken her, Hr. Lydersen ?

Helsing från Lilla Månesjø !

paul

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen, En av Vestens svært fåtallige eksperter på sovjetisk
positivismekritikk

PS fra Paul:
I art. går det fram at huseiere KAN bruke husleieøk. til oppussing ...all
erfaring fra Bergen siden reguleringsopphevinga, 10 år siden??, der viser
at tvertimot brukes pengene enda mer som SPEKK (til spekulasjon).

ph