Klassekampens CDer og PDF-utgaven

Audun Haaland (audunh@klassekampen.no)
Wed, 24 Feb 1999 18:37:53 +-100

Gunnar Rutle spør:
>Jeg har hatt nytte av CDene med halvårganger av KK. spesielt fordi du kan
>søke i fritekst på en halv årgang av gangen.(Nå er det av en eller annen
>grunn slutt på dem - hvorfor?)

Det er ikke slutt, master til den siste årgangen har foreligget klar siden 1. januar 1999. Vi kjører nå på Acrobat 3.0. Denne versjonen komprimerer bedre enn den forrige versjonen. Det betyr at vi fra nå av vil levere fulle årganger. P.g.a. abonnementskampanjen er utgivelse av CD-utgaven blitt utsatt til etter denne.

Gunnar Rutle spør:
>Nå lurer jeg på om man kan søke på samme måte i den elektroniske utgaven -
>eller blir man da begrenset til å søke i ett og ett nr.? Hvis det siste er
>tilfelle reduserer det nytten dramatisk.
>Og hvis søkemulighetene begrenses slik - kan noe evt løse problemet??

I Adobe Acrobat Reader (og Adobe Acrobat Exchange) kan du bare søke i en og en fil. For å kunne indeksere et sett med pdf-filer trenger du et tilleggsprogram som heter Adobe Acrobat Catalog. Dette kan kjøpes i de fleste databutikker eller via www.adobe.com. Prisen ligger (lå) på noe under tusenlappen og finnes på de fleste maskinplatformer (pc, mac, div. unix, o.s.v.) Versjon 4.0 foreligger nå i beta, og ferdig versjon er varslet sluppet rundt april.

mvh
Audun Haaland