Re:_hvordan_man_får_sannheter_til_å_ forsvinne i babl

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Wed, 24 Feb 1999 12:29:40 +0100

KVJ skrev:
Noen prøver å utforske verden, ikke Mao.
>Han ville bare beherske og manipulere folk på macchiavellisk vis. Mao er et
>eksempel på en hersker som bruker oppbyggelses-sentenser som nytale, et
>kodespråk for de innvidde som de kan tolke for å forstå hva vei vinden nå
>blåser fra toppen slik at de kanskje unngår å falle i unåde.
>Big-Brother-tale. Maos yndlingslektyre var kinesiske keiseres beretninger om
>hvordan de hersket. At det er en avgrunn som skiller Mao fra Marx er Bismo
>ikke særlig interessert i å få fram. Av en eller annen grunn.

Jeg svarer:
Bravo!!!(Klapper i hendene.)

Sigurd Lydersen, bresjnevist