SV: Flere spiker i kisten

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Wed, 24 Feb 1999 10:30:08 +-100

Bismo skriv at vi MÅ ha demokrati under sosialismen i Noreg, men kan henda ikkje i mindre materielt utvikla land. "Ulike tilhøve krev ulike løysingar."

Eg lurer på: Korleis skal det Bismo kallar å "kartlegge folks behov på en ordentlig måte" (forøvrig ei litt byråkrataktig, ovanfrå formulering av trongen for demokrati...) foregå UTAN demokrati i desse landa som må bruka "andre løysingar" under "sosialismen"? Kva er det dei kan få til som ikkje vi kan få til?

Mingus