Flere spiker i kisten

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Wed, 24 Feb 1999 01:16:45 +0100

Præstø den 24. februar 1999
Hej!

Til Jon Hareide Aarbakke
Arbejdslejre og undertrykkelse af anderledes tænkende, pga. deres meninger
er selvfølgelig ikke målet.
Det er heller ikke en brugbar måde at undertrykke på, når målet netop er
det klasseløse samfund.
"Logikken" synes jeg, at Bismo ganske fint berører i hans sidste indlæg.
Handlingerne må være det der tæller.
Vi kan heller ikke som jesuitterne sige at "målet helliger midlet", -
hvilket bl.a. gjorde tortur lovligt i Sovjetunionen.
Men hele argumentationen bliver Erasmus Montanus-agtig. På samme måde, som
jeg vi ikke kan drage Jesus, eller de progressive præster, munke og nonner
i Sydamerika til ansvar for hvad diverse korsriddere har gjort. Dem kan vi
kun hylde for deres gode gerninger.

Til Mathias Bismo
Selvfølgelig har jeg bidt på den kinesiske propaganda. Men er ikke
forblevet blind eller ukritisk.(heller ikke medens Mao levede)
Det materielle og politiske grundlag for kapitalismens genrejsning i Kina
er det vigtigste. Klassefjenden og reaktionen vandt!
Mao og hans liges bidrag er af historisk betydning. Også på det teoretiske
plan. Hvordan skal man give, tilegne sig en ekstrem høj grad af medansvar
for de fælles gøremål og for hinanden?
Hvordan kan man springe fra stenalder, feudalisme og til socialisme.
Hvordan kan folket beholde magten?
Demokratiet er som du ganske rigtigt skriver vigtigt og altafgørende. Det
er der mange finne eksempler på under Mao.
Men han ville som tidligere nævnt ikke indføre principperne fra
Pariser-kommunen. Hvilket jeg mener var til stor hjælp for de reaktionære.
Vi opfører os kun ordentligt så længe skolemesteren eller gårdvagten er til
stede. Det er ikke medansvar, men det stik modsatte...

Til begge og KVJ
Marxismen er stadig revolutionær. Den skal selvfølgelig anvendes skabende
og levende, dvs. ikke være reaktionær og dogmatisk.
Debatten om hvordan et samfund i f.eks. Norge, Danmark eller Sverige skal
se ud - uden undertrykkelse og udbytning er sagen.
I den debat kan vi sagtens bruge klassikerne, og de mange erfaringer som
arbejderbevægelsen, og ikke mindst den kommunistiske bevægelse har høstet.

Kammeratlig hilsen
Per Rasmussen

Yours in solidarity
Familien Rasmussen Præstø
Denmark
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø
http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm
http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI!
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/index.html