SOLIDARITET MED KURDISTAN

J0RGEN STRICKERT (jas@feskar.net)
Tue, 23 Feb 1999 17:05:26 +0100 (CET)

KJAERE FOLK!

Det blir demonstrasjon til stoette for Abdullah 0calan og det kurdisske
folket sin kamp i Trondheim i dag, naerare bestemt utanfor Husebyhallen
paa Kolstad klaokka 16.00.
Alle dyktige antiimperialistar og demokratar i byen bes faa ut fingeren.

Kameratsleg helsing,
J0RGEN S.

FRIHET FOR 0CALAN! LENGE LEVE KURDISTAN!