RE: Postmodernisme

Kaj_Størdal_Toftner (kaj@kvalito.no)
Tue, 23 Feb 1999 08:41:47 +0100

Jeg kunne være interessert i å vite hva du mener er dekkende for
tenkningen til Derrida spesielt, og postmodernisme generelt? Og husk, vi
er blitt klassifisert som Norges første postmoderne bedrift. Jeg tror de
fleste kan skrive under på at den så absolutt ikke er sosialistisk :)

Kaj

> -----Original Message-----
> From: oyvind.eide@ub.uio.no [SMTP:oyvind.eide@ub.uio.no]
> Sent: Tuesday, February 23, 1999 8:18 AM
> To: klassekampen-forum@aksess.no
> Subject: Re: Postmodernisme
>
> On Wed, Feb 17, 1999 at 12:33:18AM +0100, Mathias Bismo wrote:
> > Sigurd Lydersen ber meg forklare hva jeg har mot postmodernismen.
> Det
> > skal jeg gjøre kort:
> >
> > Når postmodernismen gjør alle teorier like gyldige, da gjør den
> samtidig
> > teorier som sådan likegyldig. Og når alle teorier er like gyldige,
> når
> > virkeligheten er blitt lingvistikk, da blir hele virkeligheten
> > subjektiv. Og en verden der det ikke finnes objektive fakta, blir
> > fordømt vanskelig å forandre.
>
> Og dette mener du er dekkende for tenkningen til f.eks. Derrida?
>
>
> Øyvind Eide