respons_på_"vold_som_nytelse"

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Mon, 22 Feb 1999 10:21:27 +0100

Vi har tidligere hatt debatter om "vold i billedmedier som estetikk og nytelse".
En person har lest mitt innlegg fra september 1996,
http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/artikler/vold-film.html
og sendt meg vedlagte kommentar, som jeg lar forumet få del i.
Jeg vedlegger også mitt svar til ham.

Trond Andresen

>From: ..en annens e-post-adresse....@online.no
>To: <Trond.Andresen@itk.ntnu.no>
>Subject: respons på "vold som nytelse"
>Date: Sat, 20 Feb 1999 00:10:42 +0100

>
>Når du(som du selv sier sier)ikke vet noe om film,på hvilket grunnlag kan du da
>uttale deg?
>
>Er det noen som tvinger deg til å gå på kino kanskje?
>
>Viser man så mange Q.T filmer på tv at du ikke greier å unngå de?
>
>Hvem er det som er patetisk i denne sammenhengen lurer jeg på.
>
>Rasshøl.
>
>Andreas,Trondheim

***************************

>To: ..en annens e-post-adresse....@online.no
>From: Trond Andresen <trond.andresen@itk.ntnu.no>
>Subject: Re: respons på "vold som nytelse"
>
>Den kjekke tonen tatt i betraktning, framstår du som relativt ynkelig når du
>ikke skriver under med fullt navn. Hvem er du? Og er
< ..en annens e-post-adresse....> en
>annen enn deg? Tør du debattere dette temaet
>offentlig, under fullt navn?
>
>Trond Andresen

************************************

(Siden den anonyme "Andreas" sender fra ei e-post-adresse hvor det framgår
et annet navn, holder jeg dette utafor i denne sammenhengen).