Tyrkia

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 21 Feb 1999 21:41:34 +0100 (MET)

Den (største) tyske sosialdemokratiske avisa (og dermed regjeringsorgan!)
Frankfurter Rundschau kaller i dagens leder om Tyrkia og kurderne en spade
en spade: Tyrkias aksjon for å gripe Øcalan var en "Nacht und Nebel-aksjon",
dvs. en aksjon av nazistisk tilsnitt. Tyrkia opererer i kampen mot kurderne
med dødsskvadroner og forbyr systematisk all demokratisk kurdisk virksomhet.

Hva sier norske regjeringsorganer? Hva sier den norske regjeringa? Jo, Kjell
Magne ber PLO ikke proklamere en palestinsk stat. Kan vi få
verdikommisjonens salvelsesfulle begrunnelse for hvilke nasjoner som ikke er
berettiget til selvbestemmelse? Er det bare de, som er i veien for NATOs
eget fascist-medlem (Tyrkia) og dets apartheid-allierte (Israel)? Pluss de
mindre som sogner til EU eller andre stormakt(sallianser)? Pluss... eller
det er kanskje kortere å si: de som ikke kan brukes i NATOs propaganda?

Vh. Karsten Johansen