hvordan man får sannheter til

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 21 Feb 1999 18:05:03 +0100 (MET)

Bismo skriver nå:

Alle preiker *noe* piss. Jeg gjør det. KVJ gjør det. Jorun Gulbrandsen
gjør det. Jon Michelet gjør det. Lenin gjorde det. Mao gjorde det. Marx
gjorde det.

KVJ:

Javel. Men det forekommer meg likevel at noen babler mens andre har ting å
si. En av disse har liksom "litt" mer interessant og inspirerende å si enn
de andre (Marx) - og det var vel det "diskusjonen" egentlig dreiet seg om
her - noe Bismo lett og elefant prøver å snike seg rundt. Georg Johannesen
er for meg mer interessant enn Mao. Noen prøver å utforske verden, ikke Mao.
Han ville bare beherske og manipulere folk på macchiavellisk vis. Mao er et
eksempel på en hersker som bruker oppbyggelses-sentenser som nytale, et
kodespråk for de innvidde som de kan tolke for å forstå hva vei vinden nå
blåser fra toppen slik at de kanskje unngår å falle i unåde.
Big-Brother-tale. Maos yndlingslektyre var kinesiske keiseres beretninger om
hvordan de hersket. At det er en avgrunn som skiller Mao fra Marx er Bismo
ikke særlig interessert i å få fram. Av en eller annen grunn.

Vh. Karsten Johansen