antalet_läkare=3F

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Sat, 20 Feb 1999 17:32:14 +0100

Till Anders!

Så här skriver du i KK 13/2-99 sid 33:

"Skillnaden ligger här i att Läkarföreningen har kontroll över antalet som blir
utbildade. Det har inte arkitekterna.Om man öppnar läkarutbildningen kommer detta
snabbt att ändra sig.Det är ingen brist på folk som är kapabla att bli läkare.
De står i kö. Med en hög utbildningsnivå i samhället kommer intressanta jobb
tendensiellt falla i lön."

Frågan är: vill du att det ska utbildas fler läkare, och så att det blir större
konkurrens till de tjänster som finns?

Vad menar du med en hög utbildningsnivå?

Min tes är nog:
vi vinner inte över delar av läkarkåren på denna strategi,

utan det är snarare att visa på att den sociala nedrustningen,
inte är något tillfälligt utan ett resultat kapitalets strävan efter
maximalprofit, dvs utsugningen i både rika och fattiga länder.
Och att den påföljande stagnationen faktiskt också påverkar
alla personalgrupper inom sjukvården.

med vänlig hälsning
Paul Brosché
paulkil@swipnet.se
Kil 20 feb 1999