SV: SV: SV: NY TID

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Sat, 20 Feb 1999 16:54:18 +0100

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Magnus Marsdal

>På bakgrunn av dette vil eg gjerne at Svein Arne Tinnesand forklårer
konkret kva hen meiner med at "medarbeiderne ble sparka
>ut av redaksjonen ". Som kjend sa dei opp jobben fordi Jon Michelet vart
redaktør. Dermed trengst dei ei forklåring av Tinnesands eigedomlege
framstilling av det som skjedde.
>Helsing
>Mingus

Det har du helt rett i, det som var mitt poeng var at jeg synes den
redaksjonen som sluttet laget en bedre avis enn dagens redaksjon. Og grunnen
til at folka i redaksjonen slutta var at AKP satte igang en "redningsaksjon"
for avisa som ble oppfatta som uakseptabel for de ansatte. Det var forøvrig
andre som pressa Eivind Røssak ut av redaksjonen. Personlig tror jeg det vil
være vanskelig å bygge opp ei god avisredaksjon over tid hviss de skal
"PK-veies" av partier eller aktivister for å kunne lage avisa.

mvh
Svein Arne Tinnesand