Alf Skjeseth, da!

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Sat, 20 Feb 1999 15:29:18 +0100

Alf Skjeseth (fhv. Klassekampen, men i mange år og til i dag i NTB) er en
journalist jeg respekterer. Ikke minst ;-) ;-) ;-) når han kaller meg "klok"
på side 32 i lørdagens 30.års-jubileumsnummer av KK!

Men han skuffer meg når han litt lenger nede gir en framstilling av mine
meninger (slik de har kommet fram her på KK-forum) som er fullstendig
misvisende. Han sier at jeg (og Olav Randen) vil "skipe ei ny opprørsk og
radikal dagsavis dersom Klassekampens 30-årsjubileum blir avisas siste".
Olav Randen får svare for seg sjøl, men det skal godt gjøres å lese meg på
denne måten. Jeg har aldri hevda at mitt prosjekt er å starte ei ny avis
etter at KK har måttet legge ned. I stedet (og det veit alle som har fulgt
med her på forumet) foreslår jeg å reformere det nåværende KK til noe som
får et breiere eiergrunnlag og større legitimitet blant flere lesere og
potensielle abonnenter. Og dette skal sjølsagt gå parallelt med arbeidet for
å verve abonnenter og sikre avisas drift slik den er i dag.

Hvordan kan den erfarne skribent og journalist lese meg slik han
oppsummmerer det: Opprette ei ny avis etter at KK har gått dukken? Sjølsagt
er dette helt urealistisk. Derfor har du jaggu gjort det lett for deg sjøl,
Alf, når du konstruerer opp sånne synspunkter hos dem du polemiserer mot!

Trond Andresen