SV: SV: NY TID

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Sat, 20 Feb 1999 11:14:37 +0100

---

>Nå har jeg rett nok ikke lest Ny Tid på en stund. Men da jeg sist leste >den, så var den nesegrus i forhold til SV-ledelsens prioriteringer. Og >hva er disse? "Det er greit å bombe Jugoslavia, så fremt det står FN på >bombene." "Vi får håpe de østeuropeiske landene blir med i EU." "Og da >får vi revurdere vårt syn." "Vi vil ha en "venstre-regjering" sammen med >AP." Denne typen synspunkter tjener på ingen måte folks kamp.

Jeg er ganske sikker på at fordreininger av synspunkter og redsel for å ta nødvendige politiske debatter vil gjøre AKP avisa KK til en kjempegod avis, like god som den var i 1977.

Svein Arne Tinnesand