RE: Forvirringen topper seg

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Fri, 19 Feb 1999 20:28:02 +0100 (MET)

At 08:17 19.02.99 +0100, you wrote:
>Har du lest filosofen Zinkernagel, en landsmann av deg?
>

Hvem er det? Har aldri hørt om ham før.

Vh. Karsten Johansen