SV: SV: NY TID

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Fri, 19 Feb 1999 20:16:10 +0100

>Men til deg, Svein Arne, som jeg antar er SV'er: Ny Tid er i store vansker.
>Er du, uansett vilkår, politisk grunnlag, eiersammensetning etc.,
motstander
>av en fusjon mellom disse to avisene??? Foretrekker du, under enhver
>omstebdighet, at NT heller legges ned framfor en fusjon med KK?
>
>Og hva mener Sonja Tinnesand?
>
>Trond Andresen

Nei, jeg er tilhenger av en fusjon selvfølgelig ikke på hvilket som helst
grunnlag. Jeg mener likevel at ei fusjonert avis på venstresida skal ha
plass til både Erik Solheims og Aslak Sira Myhres sine synspunkter. Jeg er
likevel redd for at både mitt eget og i ditt parti er det all for stor
prestisje knytta til avisene til at dette vil være mulig.

Bare tenk på Ny tids fortid som orientering på 50 tallet, det eneste
presseorganet for en radikal offentlighet i en tid hvor den kalde krigen var
på sitt kaldeste, eller KK som ble skapt om fra ungdommelig månedsavis til
dagsavis i ei tid hvor svært mange dagsaviser forsvant.

Jeg ønsker på tross av den historiske bakgrunnen en fusjon mellom disse
prosjektene, men jeg ønsker selvfølgelig at "Klassekampen i ny tid" legger
mer vekt på den frihetlige pressetradisjonen fra "Orientering" enn på den
maoistiske tradisjonen fra KK.

Og så til slutt. Jeg skrev innlegget i mitt navn, ikke sant, at vi har
felles adresse betyr ikke at jeg kan være talsmann hverken for, Anne Kari,
Bjørn eller Sonja.

Med hilsen
Svein Arne