Re: SV: NY TID

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Fri, 19 Feb 1999 19:42:44 +0100

At 18:01 19/02/99 +0100, 'Svein Arne' c/o Sonja Tinnesand wrote:

>Ja tenk at Trond kunne glemme at etter admiralens kupp, er det vigtigste for
>RV/AKP å få KK til å bli et menighetsblad for de få.
>
>Svein Arne

Dette var vel retta til Bismo, som jeg vil forbigå i stillhet.

Men til deg, Svein Arne, som jeg antar er SV'er: Ny Tid er i store vansker.
Er du, uansett vilkår, politisk grunnlag, eiersammensetning etc., motstander
av en fusjon mellom disse to avisene??? Foretrekker du, under enhver
omstebdighet, at NT heller legges ned framfor en fusjon med KK?

Og hva mener Sonja Tinnesand?

Trond Andresen