Re: NY TID

Tor Andre Myrvoll (myrvoll@tele.ntnu.no)
19 Feb 1999 08:38:27 +0100

* Mathias Bismo
ø
ø Kan hende ville Ny Tid hatt glede av det. Men KK tjener ingenting på å
ø bli en tumleplass for Erik Solheim og hans utfall mot RV.

Bare enda en god grunn til å tenke på/diskutere en slik fusjon. Er det
noe klassekampen er dårlig på i dag så er det kritikk av RV/AKP og
deres politikk (med unntak av ymse kronikker og leserbrev). Skal
blekka være et interessant forum for store deler av venstresida så må
det være takhøyde for slikt.

Ny Tid er dessuten en mye bedre avis enn KK på mange områder, spesielt
kultur, portretter, reportasjer osv. Noe å lære av!

--
-Tor André Myrvoll