Re: NY TID

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 19 Feb 1999 01:25:57 +0100

Kan hende ville Ny Tid hatt glede av det. Men KK tjener ingenting på å
bli en tumleplass for Erik Solheim og hans utfall mot RV.

---
Mathias

Trond Andresen wrote: > > At 22:01 17/02/99 +-100, Jon Michelet wrote: > >ABONNEMENTSTALL > > > >...(en del klippet bort)... > > > >PS Ny Tid varsler i et skriv til SV-medlemmer at avisa går inn i løpet av > >høsten hvis den ikke får flere abonnenter. Grunnen er kutt i pressestøtten > >og KUTT I STØTTEN fra SV. Ny Tid drar i gang vervekampanje for å skaffe 1000 > >nye abonnenter. Det blir en meget tøff oppgave. > > Jon, ta kontakt med Ny Tid om en mulig fusjon. Dette hadde begge parter hatt > glede av! Ikke si på forhånd at det er håpløst, da blir det en > sjøloppfyllende profeti. Prøv først! > > Trond Andresen