"Lund-kommisjon" mot CIA

Helge Hasselgreen (hhasselg@online.no)
Thu, 18 Feb 1999 21:57:49 +0100

KK Forum

De fleste er vel kjent med tallrike påstander om at CIA har finansiert egne og allierte gruppers virksomhet med narkopenger.
I følge nettstedet Counterpunch, http://www.counterpunch.org/ciadrugs.html er det offentliggjort en intern granskningsrapport som klart viser at CIA kjente til, og i beste fall lukket øynene for Contras i Nicaragua som drev omfattende narko-for våpen-handel.

Ett element i rapporten er følgende:
I 1984 beslagla politiet penger og et rekordstort kokainlager i California. Men CIA sørget for at $36,800 i kontanter ble levert tilbake til den nicaraguanske smuglerbanden, anført av en av lederne for Contras' pengeinnsamling.

Alle midler ble tatt i bruk for å knekke sandinistene.

Helge Hasselgreen