Re: NY TID

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 18 Feb 1999 21:30:47 +0100

At 22:01 17/02/99 +-100, Jon Michelet wrote:
>ABONNEMENTSTALL
>
>...(en del klippet bort)...
>
>PS Ny Tid varsler i et skriv til SV-medlemmer at avisa går inn i løpet av
>høsten hvis den ikke får flere abonnenter. Grunnen er kutt i pressestøtten
>og KUTT I STØTTEN fra SV. Ny Tid drar i gang vervekampanje for å skaffe 1000
>nye abonnenter. Det blir en meget tøff oppgave.

Jon, ta kontakt med Ny Tid om en mulig fusjon. Dette hadde begge parter hatt
glede av! Ikke si på forhånd at det er håpløst, da blir det en
sjøloppfyllende profeti. Prøv først!

Trond Andresen