Fra_Klaus_Bryhn:_Årsmøtet_i_KKs_Venner_utsatt

Erik Ness (eness@online.no)
Thu, 18 Feb 1999 21:03:24 +0100

** High Priority **

FORENINGEN KLASSEKAMPENS VENNER

Vi har sendt ut innkalling til arsmøte lørdag 20/2,
etter KK-konferansen. Utsendingen ble pga
sykdom og permisjoner i Klassekampen sterkt
forsinket, og vi var derfor svaert langt unna a
oppfylle kravet om 4 ukers varsel.

Styret har derfor besluttet a UTSETTE arsmotet til
mandag 22. mars kl. 18 i Klassekampens lokaler.

Igjen ble vi rammet av tekniske problemer (en
e-post-adresse som ikke funker), og annonse om
utsettelsen som skulle vaert inne onsdag 17/2 ble
aldri mottatt som annonse-oppdrag. Na er det
sikret at annonse kommer pa lordag.

Arsmotet vil bl.a. viderefore og kanskje ytterligere
konkretisere deler av den diskusjonen vi regner
med pa konferansen.

Flott om dere sprer denne informasjonen
maksimalt, slik at ingen moter lukket dor pa lordag
(men heller gar rett pa festmotet i Chateau Neuf kl.
1930).

For KK-Venner
Klaus Bryn

Klaus