Re: Den rette linja?

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 17 Feb 1999 09:28:00 +0100 (MET)

At 15:42 15.02.99 +0100, Jon H. Aarbakke wrote:
>Som Ekeland seier:
>
>> Utgangspunktet for min "remse" var at Kjell S.J. helt korrekt påpekte av
>> hvis du har en riktig linje, så vil du ha framgang.
>
>Einkvar med framgang står altså for den rette linja. Så enkelt er det vel
>ikkje, kfr. Hitler.
>
Enig med Jon. Demokratiets store problem er dette: det hviler på at
flertallet også er de som har rett, er de mest fornuftige og ikke lar seg
lure av demagoger. Så og si hele demokratiets historie til nå tyder på at
det ikke stemmer. Demokratiideen slik vi kjenner den hviler på romantikkens
folkeideal. Marxismen har forflyttet dette til "arbeiderklassen". Det er
fjernt fra virkeligheten, over halvdelen i et kapitalistisk demokrati vil
alltid
støtte mer eller mindre tåpelige eller lurendreierske forslag, hvis de da ikke
støtter en direkte forbrytersk politikk og avskaffelse av demokratiet. De kan
politisk sett ikke huske fra nese til munn og stemmer om og om igjen på det
samme tøvet. Hvorfor er de mest forbryterske aktivitetene alltid de mest
lønnsomme,
slik at produksjon av narko f.eks. gir 10000 pst. profitt, slik det framgår
av Dagbladet i går?

Dette er våre dagers virkelig store problem: alle menneskets besmykkende
myter om seg selv som viser seg å ikke holde stikk. Da faller f.eks.
dagbladismen
i den andre grøfta på en "velferdsnorsk" måte: kynisk likegyldighet
kamuflert som
"godt humør", hvor det er "morsomt" eller "latterlig" at noen brenner seg
til døde.
Holdningen er total passivitet og ufølsomhet begrunnet med at "vi kan jo
ikke løse
verdens problemer i dag likevel".

Jeg må innrømme at jeg har større problemer med å ha forståelse for de mange,
hvis eneste mening med sin eksistens synes å være å skrape til seg og ta seg
av seg og sine, selv når selve den grunnleggende eksistens for lengst er
sikra. For igjen å henvise til Mark Twain: han sa at de gjør jo bare det
enhver ku gjør med sin kalv. Kua er bare fornuftigere enn mennesker. For hva
vil folk med ti biler, fem hytter og åtte swimmingpoools? Var det ikke
rimelig snart å forvente seg litt mer av mennesker i en "høytutvikla
sivilisasjon"? De meste tyder imidlertid på at vi kan forvente oss mindre og
mindre jo mer velstanden øker. Marx og andre som trodde at velstand fører
til humanisme tok feil. Arne Næss vokste opp i en kjempevilla med rike
foreldre. Likevel var det faste tema ved middagsbordet: økonomiske
"problemer". Mange lutfattige er mer generøse. I vår del av verden trives i
dag en "velstandssjåvinisme", en kvalmende mett selvtilfredshet full av
hykleri. Det er den Hagen appellerer til. Fascistpartiet i Sveits heter
"bilistpartiet".

Til Kai Bråthen: Hagens fremgang bekrefter det jeg sier ovenfor. Folk har de
politikere de fortjener. Hagen er ikke "dyktig". Han er en dyktig demagog
med mange dørselger-knep. Han er "svigermors drøm". Han er sleip og banal.
Han har intuisjon for fordommer og han formulerer den multinasjonale
kapitalismens
politikk med støtte fra store deler av pressekorpset. Han sier det de fleste
politikere egentlig mener, men ikke tør si. Samme pressekorps forteller hver
dag at denne politikken er en naturlov. Alle de amerikanske TV-seriene
bekrefter Hagens verdensbilde - sosialdarwinismen. Norge er ikke noe "fritt
land". Nyhetskrana og mediene styres av de som bestemmer. De fleste er
hjernevasket fra barndommen til å tro det er en naturlov. Det med "dyktig"
er noe mange nordmenn alltid sier om de som har fremgang, det er en form for
naiv autoritetstro. Hitler var ikke "dyktig". Men han appellerte til "den
indre svinehund". Hagen gjør det samme i mye mer urbane former.

En viss type mennesker er slik, at det beste man kan håpe på fra dem, er at de
forholder seg passive og upolitiske. Dessverre er det mange av dem her nå.
Skandinavia er i ferd med å bli et politisk sett svart høl. En del folks
grenseløse selvdigging og selvtilstrekkelighet i "godstolen" er
et voksende humanistisk problem. Demokratiet vil alltid være truet av
folk som mange av de som stemmer på våre forskjellige fremskrittspartier.
De fleste har overhodet ikke forstått hva demokrati er og mange vil nok aldri
forstå det - men "alle forsto Hitler straks" (Georg Johannesen). Mange har
fortsatt en middelaldersk bevissthet, de har ikke begrepet ting som
vitenskapen oppdaget for femhundre år siden. Har man vært lærer i noen år
skjønner man hvorfor. Men disse menneskene lever omgitt av vitenskapens
resultater og har ofte stor makt over ting som atomteknologi og
genmanipulasjon. Primitive mennesker utstyrt med makt ut over alle grenser.
Nazismen og sider ved stalinismen og vår egen kapitalisme har vist hva det
kan føre til. De beste vi kan håpe på er å unngå det verste.

Vh. Karsten Johansen