Postmodernisme

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Wed, 17 Feb 1999 00:33:18 +0100

Sigurd Lydersen ber meg forklare hva jeg har mot postmodernismen. Det
skal jeg gjøre kort:

Når postmodernismen gjør alle teorier like gyldige, da gjør den samtidig
teorier som sådan likegyldig. Og når alle teorier er like gyldige, når
virkeligheten er blitt lingvistikk, da blir hele virkeligheten
subjektiv. Og en verden der det ikke finnes objektive fakta, blir
fordømt vanskelig å forandre.

---
Mathias