SV: viktig nytt om genmat

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Tue, 16 Feb 1999 20:44:10 +0100

Fra: Karsten Vedel Johansen skrev følgende 14.2.:

>Fra Tageszeitung klipper jeg følgende artikkel, som forteller om en skotsk
>forsker, som ble sparket av Monsanto-konsernet for å ha avslørt at rotter
>som spiste genmanipulerte poteter fikk forstyrrelser i veksten og
>immunsystemet. Hans forskningsprosjekt ble øyeblikkelig stoppet. 23
biologer
>og andre forskere fra 13 land har imidlertid etterprøvd forsøkene og funnet
>dem vitenskapelig korrekte. Det multinasjonale matkonsernet er dog fornøyd
>med at dette "bedrageri" i forskningens navn ble stoppet. De har tilmed
>fratatt mannen hans pensjonsrettigheter. "Lenge leve den fri forskning".
>
>Vh. Karsten Johansen
>

Ikke at jeg tror det har noen stor betydning for utviklinga i verden, men
Rogaland
SV vedtok altså føglende uttalelse den 14.2. (kopi sendt til støttekomite
for den
"permitterte" forskeren)
UTTALELSE
Årsmøtet i Rogaland SV vil på det sterkeste advare mot at genmanipulerte
matvarer godkjennes for konsum i Norge.
Så lenge det gjennom forskning er reist begrunnet mistanke om alvorlige
skadevirkninger med genmanipulerte matvarer må det bli industriens oppgave å
bevise at det er ufarlig, og ikke la verden bli et forskningslaboratorium
med et verdensomspennende nettverk av menneskelige forsøkskaniner.
Vi vil uttrykke vår støtte til forskeren Arpad Pusztai som ble ufrivillig
pensjonert fra sin stilling ved Rowett Research Institute i Aberdeen etter å
ha avdekket mulige skadevirkninger ved genmodifiserte matvarer, og vi vil
advare mot å la økonomiske maktinteresser styre forskningen. Forskning må
være fri og uavhengig for å beskytte oss mot virkningen av et ukontrollert
profittjag.

hilsen Sonja Tinnesand