Re: Den rette linja?

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Mon, 15 Feb 1999 22:20:02 +0100

Kjære Jon og Lars,

hverken jeg eller Kjell S.J er så himmelropende naive og mekaniske at vi
tror ta "framgang = den rette linja" på kort sikt, uavhengig *hva* som har
framgang, uavhengig av dype historiske prosesser.

Men når det f.eks gjelder de Moskva-orienterte partiene er det vel ikke
tvil om at deres feilaktige servilitet overfor det sovjetiske byråkratiet
kostet dem dyrt, ja livet til slutt? Dvs. feil linje over lang tid tilbakegang?

Det er vel ingen tvil om at Hitler og Hagen, "treffer folk hjemme" i en
viss forstand. Men samtidig er det helt klart at nazismen i Hakekors
varianten er historisk død. Veldig kostbar lærdom. Har alle skjønt hvor
feil "sosialfascismeteorien var"? Veit alle hva den var? Var det ikke slik
at feil linje = nederlag i en kritisk fase i moderne historie? (Det var
etter det at Trotskij mf. endelig oppga å reformere Komintern)

Det er sjølsagt ikke enkelt, historien er komleks, man må ha lang horisont.
Men er det helt tilfeldig hvilke organisasjoner som overlever i politikken?
Er det det dere mener?

Jeg skjønner ikke helt hva dere vil si meg og Kjell med kommentarene deres,
men siden dere griper til tastaturet må det jo være noen viktig. Kan dere
presisere, jeg trenger et par teskjeer til.

Vh
Anders E

At 03:42 PM 2/15/99 +0100, Jon Hareide Aarbakke wrote:
>Som Ekeland seier:
>
>> Utgangspunktet for min "remse" var at Kjell S.J. helt korrekt påpekte av
>> hvis du har en riktig linje, så vil du ha framgang.
>
>Einkvar med framgang står altså for den rette linja. Så enkelt er det vel
>ikkje, kfr. Hitler.
>
>Men nok om det.
>
>Jon
>
>