Fortsatt_ørkenvandring_på_ytre_venstre=3F

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Mon, 15 Feb 1999 15:23:33 +0100

Jeg synes det er ille at så få er interesserte i de virkelig store
spørsmåla som må løses for at sosialismen kan komme på offensiven igjen:

- Hvordan kan moderne produksjon og samfunnsøkonomi organiseres ut fra
fornyede sosialistiske prinsipper?

- Hvordan ser en moderne planøkonomi ut? Hva er markedets rolle i
et slikt system?

-Hva innebærer de økte krav til forskning, utvikling og kunnskap som trengs
for moderne produksjon, for et sosialistisk samfunn?

- Verdensstat eller landenes sjølstyre? Hvordan kan det økonomiske og
politiske samvirke mellom landene organiseres når noen land er
sosialistiske? Eller er "alle må gjøre det omtrent samtidig" eneste mulighet?

- Hva betyr informasjons- og kommunikasjonsteknologien for de politiske
prosessene? Hva betyr den for strategien med "folkekrig" for å nedkjempe et
kapitalistisk regime i et fattig land? og hva med den "væpna revolusjonen" i
utviklede kapitalistiske land?

- Mediene har en kvalitativt større betydning i dag enn på Lenins tid. Hva
betyr dette for sosialistisk strategi?

Disse tingene diskuteres knapt blant raddiser i RV-miljø. I stedet finner man
andre ting umåtelig interessante, f.eks.:

-Skal det det være verneplikt for kvinner?

-Skal rasister ha ytringsfrihet?

-Tilhører Yngve Hågensen borgerskapet?

Så lenge den første typen saker prioriteres ned i forhold til den siste
typen, er et parti som RV dømt til ørkenvandring på ubestemt tid.

Trond Andresen