Den rette linja?

Jon Hareide Aarbakke (JHA@computas.no)
Mon, 15 Feb 1999 15:42:08 +0100

Som Ekeland seier:

> Utgangspunktet for min "remse" var at Kjell S.J. helt korrekt påpekte av
> hvis du har en riktig linje, så vil du ha framgang.

Einkvar med framgang står altså for den rette linja. Så enkelt er det vel
ikkje, kfr. Hitler.

Men nok om det.

Jon