Re: SV: Kirka og dens ledere

Arnulf Kolstad (arnulf.kolstad@sv.ntnu.no)
Mon, 15 Feb 1999 15:11:47 +0800

Freddy Hestholm har en kommentar til noe jeg skrev om at folk ønsket
emosjonelle opplevelser og muligheten til å leve ut lidenskapene sine, og
at idretten (fotballen) idag er det som tibys, for å si det kort.
>
FH's Kommentar: "Etter å ha lest "Gymnaslærer Pedersens beretning om den
store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land" fikk jeg inntrykk av
at det nettopp var denne funksjonen AKP hadde. Hva ble resultatet?"

Min bemerkning: AKP skapte begeistring hos mange, og noe av "suksessen" var
samholdet og opplevelsen av å være med på noe viktig, noe som ga mening i
det antakelig Solstad også opplevde som "Tilværelsens uutholdelige letthet"
(Kundera), parret med ubetalte regninger. At så mange (unge) med liv og
lyst gikk inn i AKP viser at slike motiv er en viktig drivkraft for hva
folk gjør. Hva resultatet av den store politiske vekkelsen ble har jeg ikke
noe godt svar på, men uansett resultatet så motbeviser det ikke at folk i
stor grad styres av ønsket om å begeistres, oppleve felleskap og mening.
Spørmålet er hvordan dette kan kombineres med politisk oppdragelse og mer
kunnskap om betingelsene for frigjøring.

V.h.
Arnulf Kolstad