På_Aasens_grunn

Olav Torheim (otorheim@online.no)
Sun, 14 Feb 1999 17:51:02 +0100

At 22:41 11.02.99 +0100, you wrote:
>Men mitt poeng er at sett i et lang perspektiv er tendensen klar. Tenk på
>situasjonen rett etter krigen, trottene var null i forhold til de store
>Moskva-partiene. Tenk på situasjonen i 1973, det var store/livskraftige m-l
>grupper i de fleste europeiske land. Hva er stoda nå? Trottene har overlevd
>Murens fall og Tien An-Men, m-l går i oppløsning.

Som han sa han Ivar, "med tid og TROTT kann ein mykje vinna" :b

Olav T