Reformer i statskirken, eller?

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Sun, 14 Feb 1999 12:46:17 +0100

Arnulf Kolstad skrev:
> Det store paradokset i våre dager er ikke hvorfor kirka ikke ville godta
> homoseksuelle, men at homoseksuelle vil inn i kirka.

Selv om man er mot statskirken som institusjon kan man da ikke være mot at
*alle* skal ha lik rett til å delta i galskapen når den nå er her... Homser
er mennesker. Det er ikke mer spesielt at homofile ønsker frelse,
tilgivelse og et liv etter døden enn at heterofile gjør det, vel?

> For hva vil de egentlig oppnå med å tilslutte seg dette hykleriet og
tilbe
> denne overtroen som alltid har vært en bastion mot menneskelig framskritt
> og rasjonalitet?

Homofile er ikke en gruppe som fungerer som en enhet, Kolstad... Det er
snakk om usikre mennesker, som andre, og jeg mener at så lenge vi har den
statskirken vi har, skal den ikke diskriminere uansett!

> Men for å løsne opp
> massenes bånd til det eksisterende, og redusere angsten for den ukjente
> friheten, så trengs det noe mer enn gode partiprogrammer og aviser som
> refererer fra virkelighetens verden. Det trengs noe begeistring og
livslyst
> også, der gleden over å ville forandre og skape sitt liv blir
dominerende.

Hva mener du vil kunne skape en slik endring? Jeg venter i spenning...

> Mindre arkaiske representanter for Kirka, som Køhn og Stålsett,
> har idag mer draget på usikre sjeler, og fremstår som mer "sympatiske" og
> mindre "dogmatiske" enn konservative teologer. Men dermed er de også med

> å tilsløre hva kristendommen i virkeligheten står for, nemlig overtro,
> irrasjonalitet, underkastelse og forsvar for det bestående.

Det er, etter min mening, den samme framgangsmåten som gjør kirken
"snillere" som den som brukes for en miljøvennlig og "hyggelig"
kapitalisme. Jeg tenker da på et såkalt grønt høyre osv. Det finnes jo
radikale krefter innenfor kirken også. Kristensosialister kan være viktige
for å nå fram til folk vi ellers ikke treffer...

Jeg har i det siste hørt fra en Bergen SVer at han er imot statkirken i
prinsippet, men i praktisk politikk vil det skape en kirke "helt ute av
kontroll" som vil påvirke folk sterkere enn den kirken vi ser i dag. Jeg
tror ikke en slik kirke vil få noe særlig oppslutning... Hva syns dere?

Mette