SV: Kirka og dens ledere

Freddy Hestholm (freddy.hestholm@hl.telia.no)
Sun, 14 Feb 1999 05:46:10 +0100

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arnulf Kolstad <arnulf.kolstad@sv.ntnu.no>
Til: klassekampen-forum@aksess.no <klassekampen-forum@aksess.no>
Dato: 14. februar 1999 10:30
Emne: Kirka og dens ledere


>
>Massene ønsker også lidenskap og emosjonelle opplevelser. Hittil har de
>fått det stort sett gjennom religionen, nazismen og idretten. Det er
>kanskje på tide at også venstresidas politiske bevegelser gir et tilbud om
>et følelsesmessig oppsving og ikke bare en leksjon i partidisiplin og den
>politiske økonomi. Viktig nok i bestemte epoker. Men for å løsne opp
>massenes bånd til det eksisterende, og redusere angsten for den ukjente
>friheten, så trengs det noe mer enn gode partiprogrammer og aviser som
>refererer fra virkelighetens verden. Det trengs noe begeistring og livslyst
>også, der gleden over å ville forandre og skape sitt liv blir dominerende.
>

Kommentar: Etter å ha lest "Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land" fikk jeg inntrykk av at det nettopp var denne funksjonen AKP hadde. Hva ble resultatet?

Freddy Hestholm