Re: Den internasjonale venstresiden

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Fri, 12 Feb 1999 22:52:45 +0100

Mathias Bismo:
>Anders Ekeland kommer med en lang remse om den trotskistiske fremgangen
>internasjonalt kontra ml-bevegelsens tilbakegang. Jeg betviler ikke
>fakta, men det gjør det på ingen måte til et forsvar for nødvendigheten
>av 4. Internasjonalen.

Utgangspunktet for min "remse" var at Kjell S.J. helt korrekt påpekte av
hvis du har en riktig linje, så vil du ha framgang. Hensikten med min
"remse" var å vise at **relativt** sett har trottene klart seg og m-l gått
fra krise til krise.

Men vi er inne i en allmen tilbakegang for venstresida, svært få
venstreorganisasjoner vokser, de franske trottene opplever det samme som
RV, valgframgang i en situasjon med organisatorisk slitasje,
generasjonsproblemer osv. Men den revolusjonære, demokratiske sosialismen
som FI står for gjør at motstandskraften er mye større.

Min "remse" var ikke noe forsøk på å vise nødvendigheten av FI. FI er
nødvendig fordi det er et revolusjonært nettverk, fordi det er et forum for
seriøse diskusjoner. FI er for meg en viktig praktisk form for
internasjonalisme. Da jeg kom til Polen på språkkurs -82 - hadde jeg
allerede kontakter via FI. Da jeg var et år i Praha 84-85. direket kontakt
med venstrefløyen i Charta 77 (Petr Uhl &Co). Organiseringa av
Amsterdam-marsjene osv. osv.

Men det som gjorda at jeg ble "hekta" var at etter m-l bevegelsen var dette
en kritisk, studerende, åpen bevegelse. Etter å ha lest "Den store
polemikken", Røde Fane om firerbandens fall, deltatt i helt fjerne debatter
om 3. verdenskrig, opplevd AKPs brudd med Albania (Finn Sjues: "Søkelys på
et svik" er en fornærmelse mot fornuften) var det en sann befrielse å
oppleve at fornuften og marxismen ikke var to vidt forskjellige ting
gjennom å følge debattene i FI.

> Det sentrale blir å bryte gjennom disse fyrtårnene og hele den
>"marxistisk-leninistiske" teologi som har oppstått som forsvar for ymse
>handlinger. Der Nietzsche brukte begrepet "overmenneske", om personene
>som overvinner dette kaoset, har jeg liten tro på FIs og trotskismens
>overlevelsesevne.

Her klarer jeg ikke helt å følge argumentasjonen. Kan du presisere?

>
>Verden i dag er langt mer enn Europa. I Kurdistan og store deler av
>India blir frigjøringsbevegelsene ledet av sterke maoistiske partier.

Men hva slags metoder brukr de mot andersledes tenkende innafor partiet?
Vet vi ikke nå, bare så altfor godt hva slags samfunn man lager etter
revolusjonen, når man likviderer avvikere allerede før revolusjonen?

Vh
Anders E