Re: Om internasjonale forbindelser

Kjell S Johansen (kjellsjo@online.no)
Tue, 09 Feb 1999 14:25:19 +0100

At 12:22 05.02.99 +0100, Anders Ekland wrote:
>
>Kjell,
>overskriften på mitt innlegg var "RVs sosialismesyn og RVs internasjonale
>forbindelser". Mitt hovedargument var at den politiske utviklinga til RV
>har gått sakte fordi deler av RV fortsatt står på en m-l plattform, noe som
>en ser veldig klart når det gjelder internasjonale forbindelser.

Hva å vurdere om de argumentene du kommer med kanskje ikke er overbevisende
nok, og ikke legge skylda på hva du mener andre står på? Kanskje det kan
være en sammenheng mellom AMGs store oppslutning i Norge og den politikken
de står for, og/eller den praksis de har??

> AKP og gruppa Revolusjon lengter tilbake, lengter etter en ny m-l
>internasjonal. Det sier noe om sosialsimesynet deres.

Dette er din påstand
>
>En debatt mellom Kjell og meg av typen "Min gruppe i land XX er større enn
>din" tror jeg ikke er så fruktbar.

Jeg ønsker ikke å diskutere dette, men en avklaring av hva dere GJØR kan jo
være av det gode.

>Identifiserer Kjell seg med den typen sosialisme som det nordkoreanske, de
>restene av de sovjetiske og øst-euroepiske og andre m-l grupper som deltar
>på Brüssellseminarene står for? Er det fra disse partiene at RV kan hente
>impulser til politisk fornyelse?

Hva veit du egentlig om de som deltar på disse internasjonale møtene, har
du vært der?? Spørsmålet er ikke om å identifisere seg, men om en kan
diskutere med, andre som også deltar på disse konferansene. (uten at en må
være medlem av noe internasjonalt parti a la 4. internasjonale)

...
>Jeg har ikke sagt at det brasilianske kommunistpartiet er en smågruppe, AKP
>er en smågruppe,

Du aner ikke hvem som deltar altså, du sa at de som deltok var smågrupper,
jeg har sjølsagt andre eksempler som det kurdiske arbeiderpartiet, også en
smågruppe????

>I Brasil er FI en tendens innafor PT, antakeligvis mindre enn PC
Hva veit du om PC do Brasil??

> ikke PTBs støtte til Ceaucescu.
Nei ikke støtten til Ceaucecscu, men jeg synes fortsatt det er viktigere
hva de gjør enn hva de sier om andre land, og da mener jeg faktisk at PTB
har gjort mye bra i Belgia.

Stuff