Re: McCarthy spøker igjenIn-Reply-To: <199902101514.QAA02255@online.no>

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 10 Feb 1999 20:37:33 +0100 (MET)

At 17:21 10.02.99 +0100, Sigurd Lydersen wrote:

>OBSOBS: Privat melding! Privat melding!
>
>
>Hei Karsten.
>
>Vær så snill og slutt å forpest internett med vås.
>
>hilsen din overoppsynsfører
>Sigurd Lydersen
>

Bare til KK-forums orientering. Lydersen minner meg mest av alt om slike
organisasjoner som "European Labour Comittees" (startet av amerikaneren
Lyndon Larouche), Scientologene med deres "Dianetikk" (L. Ron Hubbard) osv.
"ELP" forfektet på 70-tallet i Danmark den fikse ide, at gruntvigianismen
måtte bekjempes med fysikeren Ørsted. Lydersen har sin fikse ide som skal
frelse verden. Han mener denne genialiteten berettiger ham til å skrive
slikt som ovenstående. Jeg advarer enhver mot å innlate seg i diskusjon med
mannen.

Vh. Karsten Johansen