RE: Kommunisme=Postmodernisme

Kaj_Størdal_Toftner (kaj@kvalito.no)
Tue, 9 Feb 1999 18:32:47 +0100

Akkurat der er jeg helt enig med Mathias, men det var jo ikke akkurat
saklig argumentasjon da :)

Den bedriften jeg er medeier og som er min store arbeidsplass har
forresten fått av alle ting blitt kategorisert som Norges første
postmoderne bedrift.....

Kaj

> -----Original Message-----
> From: Mathias Bismo [SMTP:bismo@online.no]
> Sent: Tuesday, February 09, 1999 6:26 PM
> To: klassekampen-forum@aksess.no
> Subject: Re: Kommunisme=Postmodernisme
>
> Greit, da er vi jo enige om hvor vi er uenige. Punktum finale.
>
> Så får vi ta postmodernisme-diskusjonen en annen gang. Fordi
> postmodernisme er jo bare tull.
>
> ---
> Mathias