Kommunisme=Postmodernisme

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 09 Feb 1999 17:30:13 +0100

Bismo skrev:

>Jeg har lest den artikkelen (Zil`bermans artikkel) da den kom, og min
første tanke var hvorfor
>i all verden en såvidt fornuftig avis som Friheten fant det for god fisk
>å trykke den. Den oser av postemodernistiske tanker, noe Lydersen selv
>gir uttrykk for.

Jeg svarer:
Postmodernisme=Kommunisme

Bismo skrev:
>Og argumentet var?

Jeg svarer:
Det

Sigurd Lydersen