KAPITALEN_PÅ_NORSK=3F

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Mon, 8 Feb 1999 11:11:18 +-100

Hei, eit lite spørsmål:

I del III av Kapitalens fyrste bok står det litt om Ideal Workhouses (ein ide frå 1770). Dette er under SECTION 5
THE STRUGGLE FOR A NORMAL WORKING-DAY.
COMPULSORY LAWS FOR THE EXTENSION OF THE WORKING-DAY
FROM THE MIDDLE OF THE 14TH
TO THE END OF THE 17TH CENTURY

Har nokon den norske omsetjinga av "Ideal Workhouses"? Eg treng det snarast råd (til KK), og vil gjerne unngå å bruka ord som bryt med ein (evt) etablert terminologi.

Mingus