Hva med jentene?!

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Sun, 7 Feb 1999 10:52:59 +0100

Det slo meg da jeg leste litt innleggsarkivet at kvinneandelen på KK-forum
er temmelig dårlig. Har ikke regnet ut prosentvis hvor mye dette virkelig
er *guttas dabattklubb*, men det er faktisk det det er! Er det sånn det
skal være?!

Hva tror dere er årsaken til at ikke flere kvinner kommer med innlegg?

Kameratslig hilsen
Mette