Re: Om internasjonale forbindelser

Kjell S Johansen (kjellsjo@online.no)
Fri, 05 Feb 1999 10:06:22 +0100

At 19:44 29.01.99 +0100, Mathias Bismo wrote:
>Anders Ekeland tar i dagens KK opp spørsmålet om Rød Valgallianses
>internasjonale forbindelser.
>
>Et av Ekelands ønsker, er å knytte RV tettere opp til den trotskistiske
>4. Internasjonale. Han hevder i samme åndedrag at AKPs deltakelse på en
>konferanse arrangert av Workers Party of Belgium (som ikke er noen
>internasjonale) gjør at RV inderekte var med der.

Anders E. er jo MEDLEM av 4. Internasjonale, altså er RV også ...

Jeg har sjøl deltatt på en av disse konferansene som Anders avskyr så
sterkt. Der deltaok representanter fra partier (Det Anders kaller
"smågrupper") med mange millioner medlemmer. (i tillegg til "ambasadører"
fra Kuba og Nord-Korea og grupperinger/partier fra tidligere Øst-blokk land)

Er det ikke på tide at Anders E (Hårstad for den saks skyld) begynner å
vise hva de sjøl/deres gruppering GJØR, og ikke bare skjeller ut andre?
Hvor mange medlemmer har nå AMG f.eks. siden de kaller PC do Brasil for en
smågruppe??? Hva har trotskistene oppnådd i Norge????????
Jeg trur mange ser mer på hva partier gjør enn bare hvor flinke de er til å
skjelle ut andre.

Stuff