JUBILEUMSAVIS

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Fri, 5 Feb 1999 08:53:44 +-100

KLASSEKAMPEN 30 ÅR!

Laurdag 20. februar vil Klassekampen markera sitt 30-årsjubileum, med ei jubileumsavis. Vi tek gjerne imot innspel; kva meiner du er på sin plass å setja på trykk ved eit slikt høve? Ikkje minst er vi ute etter framlegg til kva vi bør ta med under vignetten "Heltemodige og morosame oppslag og artiklar frå gamledagar". Finst det prestasjonar i frå KK-historia som du meiner er verdt eit gjensyn? - Send tips til Klassekampen, bruk mi epostadresse.

Beste helsing

Magnus E. Marsdal
KLASSEKAMPEN