Aksjefordeling

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Wed, 3 Feb 1999 18:29:19 +-100

Fordeling av aksjer i Klassekampen AS

Fra 01.01.99 er fordelingen av aksjene i Klassekampen AS som følger:

AKP 13.403 aksjer 49,69 %

Klassekampens Venner 3.602 aksjer 13,35 %

Klassekampen 2.990 aksjer 11,09 %

1888 aksjonærer 6.975 aksjer 25,87 %

Totalt 26.970 aksjer 100 %

Aksjene som Klassekampen eier selv består av 1990 aksjer som skal overføres kommandittistene i løpet av februar. De resterende 1000 aksjer vil selges eller gis i gave til støttespillere av avisa i løpet av 1999. Målet er å selge flest mulig av disse aksjene.