"Med vettet i behold"?

Arnulf Kolstad (arnulf.kolstad@sv.ntnu.no)
Tue, 02 Feb 1999 13:34:24 +0800

Karsten Vedel Johansen har oppfattet noe jeg skrev om frafalne AKP'ere og
deres forsinkede kritikk av partiet, som rettet mot ham. Beklager at jeg
har uttrykt meg så tåkete. At KVJ ikke er tidligere AKP'er eller m/l'er for
den saks skyld, har jeg vært klar over hele tida. Det regnet jeg med at
resten av Forumet også visste. Det jeg skrev var derfor ikke noen
insinuasjon mot KVJ's politiske fortid, og heller ikke mot hans iøvrig
utmerkede politiske meninger (f.eks. det han har skrevet om personlige
lønnstillegg, om justispolitikken, nasjonalisme, nordmenns overdrevne tro
på seg sjøl, avhengigheten av USA, osv.), men det var et forsøk på å få
fram at kjøret mot AKP som majoritetseier for KK er et sidespor hvis avisa
skal bli bedre.

Uttrykket "venstreopportunisme" var antagelig dårlig valgt, og skulle ikke
utløse Lenin-assosiasjoner. Meninga var å få fram at det også på
venstrefløyen er konjunkturer og moteretninger, og at enkelte også på
venstrefløyen er opportunister i den betydning at de velger
ståsted/organisasjontilknytning/venstrefløysmeninger etter hva det er
opportunt, fordelaktig å mene på venstrefløyen til enhver tid. Og som sagt,
det var ikke mynta på KVJ. Opportunisme er ikke akkurat det første jeg
tenker på når jeg leser hva han skriver.

Jeg bodde i Danmark i 10 år, fra slutten av 70-årene, kjente godt til VS,
det partiet KVJ deltok i, fra mange venner i Ålborg, fulgte med på Preben
Vilhjelms dyktige Folketingsarbeide og hadde endel kontakt med Steen Folke.
VS hadde innflytelse i den perioden, ikke bare i Folketinget, men i
opinionen, gjennom Information, og i arbeiderklassen. Men det er
interessant at selv med dette omfattende politiske venstrefløysarbeidet i
Danmark gjennom flere år, ikke bare i Folketinget, så ble de borgerlige
politiske kreftene ikke svekket nevneverdig, og de overtok etter en stund
hegemoniet fullstendig. Heller ikke Information, en avis antakelig etter
Randen's hjerte, har klart å dreie den danske befolkningen i noen
venstreorientert, for ikke å si revolusjonær retning. Og i enkelte perioder
har avisa hatt like store økonomiske problemer som KK. Det tror jeg vi må
regne med at denslags aviser (det er stor forskjell på KK og Information)
vil få også fremover. Derfor trenger avisene et bredt (folkelig) grunnlag,
de må bli attraktive for arbeidsfolk, bønder og småbrukere, kunst- og
kulturarbeidere og intellektuelle. Det er å kaste bort tida å bruke
kreftene på å fjerne rest-AKP som eier i en slik situasjon. Det var hva jeg
egentlig og opprinnelig mente å si.

KVJ spør hvorfor noen "med vettet i behold" skulle tro på organisasjoner
(AKP) ufeilbarlige som paven og med fanatisk tilbedelse av Mao og hans
statskapitalistiske kasernesamfunn, som ikke tar avstand fra tidligere
dyrkelse av stalinistiske løgnorgier som Moskvaprosessene, osv. Eller
hvordan de kan tro at
>KK skal få fremgang ved å fortsette sin linje med å feie hele fortidas
>møkkbunke under teppet og ignorere alle ikke-maoistiske organisasjoner på
>den europeiske venstresida men blåse opp noen obskure maoistiske.

Nå er det jo ikke få millioner her på jorda som faktisk tror fullt og fast
og inderlig på den ufeilbarlige virkelige paven, og det er fremdeles
milliarder som "tror på" det kapitalistiske barbari, og på avisene som
forsvarer det, til tross for at det nå er ihvertfall 200 års erfaring for
at det ikke engang fører til særlig glede for dem sjøl, at jorda ødelegges,
lufta forpestes, grunnvannet forgiftes, fattigdommen øker, rikdommen til de
få blir mer pervers, den fremmedfiendtlige nasjonalismen og rasismen
tiltar, korrupsjonen blir regelen, osv. Det store og vanskelige spørsmålet
er, at til tross for at så mange veit dette idag, og antagelig har "vettet
i behold", så fortsetter folk å tro på systemet, ja til og med begeistres
over det. At et eventuelt oppgjør i KK's spalter med AKP's tidligere (og
nåværende?) maoisme skulle påvirke dette paradokset nevneverdig, tror jeg
ingenting på. Problemet er heller, som Reich skrev, å forstå hvorfor de som
utbyttes ikke streiker, hvorfor de som sulter ikke stjeler.

Vh. Arnulf Kolstad